تبلیغات
عـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق شیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ای - نمی دانم.....


نمی دانم چرا هر چه عاشق و عاشقتر می شوم....

ترسوتر و ترسوتر هم می شوم......
شاید دلیلش ترس از روزیست که تو را از دست بدهم.......
ترس از زمانیست که برایت بهترین نباشم.......
ترس از لحظه ایست که دیگر دوستم نداشته باشی......

♥ پنجشنبه 13 تیر 1392 ساعت 12:09 ب.ظ توسط ADMIN : نظرات()