تبلیغات
عـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق شیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ای - نفـــــــــس....

نفـــــــــس میکشــــــــم

تــــــــــــا بجــــــــــای مرده هــــــــــــا

خـــــــــــاکم نکنــــــــــــــــند

اینگــــــونه هســـــت حـــــال مـــــن

چیـــــــــــزی نپـــــــــــــرس

♥ جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 01:25 ب.ظ توسط ADMIN : نظرات()